سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید طبیعی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
هاجر قنبری – دانش اموخته رشته محیط زیست

چکیده:

تالاب بین المللی شادگان با وسعتی در حدود ۵۳۷۷۰۰ هکتار از جنوب غربی ایران ودر استان خوزستان در مختصات جغرافیایی ۴۸ درجه و ۲۰ دقیقه طول شرقی و ۳۰ درجه و ۲۰ دقیقه عرض شمالی واقع شده است این تحقیق به منظور بررسی روند تغییرات جمعیتی و تنوع گونه ای پرندگان ابزی و کنارابچر زمستان گذران و با استفاده از سرشماریهای نیمه زمستانه سالهای ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۶ صورت گرفته است براساس نتایج این تحقیق در طول این مدت ۷۲ گونه پرنده ابزی وکنارابچر متعلق به ۱۴ خانواده و شش راسته در تالاب بین المللی شادگان شناسایی و سرشماری گردیده است. در طول این مدت خانواده مرغابیان Anatidae با ۴۳۳/۷۴ درصد بیشترین فراوانی و خانواده کل لکیانCiconidae با ۰/۰۰۳ درصد فراوانی دارای کمترین فراوانی بوده است