سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عزیز رحیمی چاکدل – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان دانشکده علوم پایه گروه زمین

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در جنوب شرقی گرگان واقه در زون ساختاری البرز شرقی است. اغلب بیرونزدگی ها به صورت سنگهای دگرگونی عمدتا شامل فیلیت، شیست همرا یا بدون مقادیر جزئی از مرمر تحت عنوان شیست های گرگان که از نظر زمانی در پالئوزوئیک زیرین معادل سازند قلی می باشند. مقاطع نازک این شیست ها، ساخت و بافت های متفاوتی نظیر لپیدوبلاستیک، پورفیروکلاستیک و پورفیروبلاستیک در زیر میکروسکوپ نوری نشان میدهند. در واقع از روی بافت های فوق برای تخمیت توالی دوره های مختلف دگر ریختی استفاده گردیده است. از روی مطالعه ساخت ها و بافت های میکروسکوپی دو مرحله متناسب با آن دیده می شود که در طی اولین دگرریختی D1، برگوارگی S1 و اولین دگرگونی M1 و در طی دومین دگرریختی D2، برگوارگی S2 و دومین دگرگونی M2 به صورت دگرگونی پیشرونده حاصل شده است.