سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی محمدی نژادگنجی – کارشناسی هنر
مریم حسین زاده – دانشجوی دکتری اقتصاد.
حامد حسین زاده – دبیر پژوهش، دانشکده فنی و حرفه ای

چکیده:

ایجاد تعامل پویا در بخشهای کلیدی جامعه یکی از مسئولیتهای اصلی سیاستگزاران فرهنگی برای توسعه ی همه جانبه است و لذا رسیدگی به وضعیت اقتصادی فرهنگ و هنر و چگونگی به گشت آن نیز در زمره ی وظایف آنان است. از دهه ی پایانی قرن بیست به کارگیری شیوه ها و رهیافت های کارآفرینی در حوزه ی فرهنگی و هنری از موضوعات عمده ی محافل علمی به شمار میرود . توسعه اقتصادی هنر عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیتهاى تولیدى اعم از ظرفیتهاى فیزیکی، انسانى و اجتماعی. در مقاله حاضر ابتدا مفاهیم کارآفرینی و کارآفرین در هنر ،کارآفرینی هنر در جهان و ایران و نقش آن در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال بررسی شده و سپس پیشنهاداتی در زمینه ارتقای فعالیت اقتصادی هنر ارائه می نماییم. توسعه کارآفرینی در بخش هنر به عنوان یکی از راهکارهای اجرایی برای دستیابی به توسعه اقتصادی که نتیجه آن کاهش بیکاری در این بخش خواهد بود.