سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود شاهسواری – دستیار علمی، دانشگاه پیام نور
حیات الله سرلک – دانشجوی دکتری مهندسی عمران
ناهید اوجاقی میرکوهی – دستیار علمی، دانشگاه پیام نور
اسد ناطقی – کارشناس ارشد و مدرس دانشگاه پیام نور استان لرستان

چکیده:

فرهنگ فقط یک رفتار قابل مشاهده نیست، بلکه فرهنگ مجموعه ای از ارزش ها و باورهای مردمانی است کهآن را برای تفسیر، تجربه و زایش رفتار به کار می برند و نیز آن چیزی است که بوسیله رفتارشان بازتاب مییابد. کلیه فعالیتهای اقتصادی که منجر به تولید و تعاملات فرهنگی است در این حوزه بررسی می شود. در چنیناقتصادی در کنار تولید محصولات فرهنگی می توان حرکت های مولد اقتصادی را نیز شاهد بود که از جنبهحساسیت اجتماعی آن و تاثیرات متقابل بر رفتارهای انسانی از موضوعات استراتژیک در علوم اقتصادیمحسوب می شود. در حال حاضر بیشتر کشورها با فرهنگ های گوناگون در حال استفاده از این علم در حوزهبین الملل هستند. البته جنبه دیگری نیز در بعد کلان اقتصاد فرهنگ مطرح میشود که تاثیر تغییرات اقتصادی ومعاش انسانها بر فرهنگ است، بطوری که امام علی (ع) می فرمایند: فاسْتعذْ بالله منْه فإن الْفقْر منْقصه للدین مدْهشه للْعقْل داعیه للْمقْت . جامعه یک نوع سیستم اجتماعی است که تحت تاثیر روابط اجتماعی قرار دارد. از طرفی روابط اجتماعی نیز در هر سیستم اجتماعی اموری غیر قطعی و قابل تغییر هستند. بسیاری از کشورها در صددند تا به دلایلی این روابط انسانی و اجتماعی را بر اساس الگوهای دیگر اصلاح و یا تغییر دهند. این گونه کشورها در تلاش هستند تا الگوهای مناسب و مورد نیاز را در دیگر کشورها پیدا کرده و به طرقی حتی باپرداخت هزینه آن را به کشور خود وارد کنند. به عبارتی کشورهای نیازمند به الگوهای خاص اجتماعی درتلاشند تا با پرداخت هزینه به واردات فرهنگ بپردازند و در مقابل برخی آنچه کشورهای دیگر نیاز دارند به آنهاصادر می کنند. در چنین تعاملی اقتصاد بین المللی فرهنگ شکل می گیرد.