سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید تی تی دژ – دانشگاه صنعتی شریف ایران
احمد ابریشمچی – دانشگاه صنعتی شریف ایران
شهریار افتخارزاده – دانشگاه صنعتی شریف ایران

چکیده:

افزایش تعداد سدهای در حال ساخت و بهره برداری در کشور، ایران را در رده چهارم کشورهای سازنده سد در جهان قرار داده است . همچنین اهمیت زیاد این سازه ها در بهره برداری از منابع آب و تولید انرژی برق آبی کشور، به برنامه ریزی بهره برداری بهینه از این سدها اهمیت ویژه ای داده و خواهد داد . کمبود فعالیت در این زمینه و نیاز مبرم به
استفاده صحیح از منابع ارزشمند آب و انرژی برق آبی، لزوم انجام چنین برنامه ریزیهایی را بیش از پیش روشن می سازد . انجام برنامه ریزی جامع و بهره برداری صحیح و جامع نگر از سیستمهای چند سری و برق آبی، دارای اصول، دیدگاهها و نحوه برخورد خاصی است که نیازمند نگرش فراگیر، سیستماتیک و هماهنگ شده با سامانه های آبی می باشد، تا در یک راستا و روند معین و از پیش تعیین شده ای بتوان به اهداف دراز مدت و کوتاه مدت برنامه ریزی شده دست یافت . در ایران، بواسطه ضعف در برنامه ریزی جامع و عدم وجود یک تشکیلات مدیریتی جامع نگر و هماهنگ با سامانه های آبی کشور، این امر – بخصوص در رسیدن به اهداف دراز مدت – اتفاق نمی افتد .
از ویژگیهای مهم یک سامانه علمی و کارآمد، بهره برداری سیستمی ( یکپارچه ) از پروژه ها است . توسعه گسترده یک سامانه برق آبی، به منزله مطالعه و بررسی سیستمی تاثیرات متقابل پروژه ها و در نهایت طراحی و بهره برداری جامع نگر پروژه ها بر اساس نتایج اینگونه مطالعات است . در ایران، مطالعه و طراحی پروژه ها اغلب بصورت جداگانه انجام شده و عملاً ارتباط، برنامه ریزی و هماهنگی کمی میان کارشناسان پروژه ها در مراحل مطالعه و طراحی وجود داشته و احجام تخصیص داده شده و پتانسیلهای تعیین شده برای منظورهای مختلف پروژه ها، بیشتر بر اساس مطالعات منفرد پروژه ها صورت گرفته و جنبه سیستمی و هماهنگی مناسبی با پروژه های دیگر ندارد . این فقدان مطالعات سیستمی باعث
ناهماهنگی بین پروژه ها و بهینه نمودن ابعاد آنها و احجام تخصیص داده شده به منظورهای مختلف هر یک، گردیده است که در نهایت به معنی اتلاف منابع حیاتی آب و پتانسیلهای انرژی برق آبی بوده که باعث بهره وری نازل از پروژه های گران قیمت می شود .