سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میلاد ارجلو – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی گل و گیاهان زینتی، دانشگاه صنعتی اصفهان
اسماعیل عامری – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی بیوتکنولوژی، دانشگاه شاهد تهران
محمد ربیعی – کارشناس مهندسی کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده:

گل لیلیوم یکی از گل های شاخصه بریده مهم در بازارهای جهانی می باشد که میزان تقاضای آن روز به روز در حال افزایش می باشد. این گل شاخه بریده زیبا برای عرضه شدن به بازارهای هدف خود، باید مدت زمان طولانی را تحمل کند که این موضوع باعث کاهش میزان عمر این گل در زمان رسیدن به بازار فروش می شود. برای جلوگیری از این رویداد می توان از تنظیم کننده های رشد استفاده نمود که در این صورت می توان تا چندین روز عمر گلچایی این گل را افزایش داد. در این پژوهش به بررسی اثر تیمارهای مختلفی شامل BA, GA و Accel پرداخته شده است تا بتوان غلظت مناسب این تنظیم کننده های رشد را برای افزایش ماندگاری عمر گل شاخه بریده لیلیوم تعیین نمود. در نتیجه بررسی های صورت گرفته مشخص گردید. بهترین شرایط برای افزایش عمر ماندگاری این گل زیبا به کارگیری توام GA با غلظت 75 پی پی ام و Accel با غلظت 50 پی پی ام به همراه 3 درصد شکر و نگهداری آنها در دمای 4 درجه به دست می آید.