سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف دانشکده مهندسی
رسول چوپانی آذر – کارشناس ارشد مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف کارخانجات نساجی و پوشاک جا

چکیده:

مطالعات بر روی ثبات نوری-تعرق همزمان رنگ Remazol Black B بر روی منسوج ویسکوز- پلی استر صورت گرفته است که در واقع ویسکوز با این رنگ، رنگرزی شده است. ثبات نوری-تعرق تحت شرایط مختلف طبیعی و مصنوعی مورد ارزیابی قرارگرفته است. یکی از ویژگیهای رنگ Remazol Black B – که در صنعت هم بسیار پرمصرف می باشد- آن است که کروموفر این رنگ در مقابل نور-عرق همزمان بسیار حساس می باشد و به سرعت تحت تجزیه فوتوشیمیائی قرار می گیرد. هر چه درصد رنگ مذکور کمتر باشد شدت تخریب افزایش می یابد، به همین دلیل این رنگ غالبا برای رنگهای سیر و با شید بالا مورد مصرف قرار می گیرد.بهترین و موثرترین روشی که برای بالابردن ثبات به کاربرده شد شامل روش ترکیبی کاهش رنگهای سطحی و پوشانیدن کروموفور رنگ راکتیو با رنگهای مستقیم می باشد. از آنجا که رنگهای سطحی به مقدار بیشتری در معرض عرق و نور قرار دارند، با سرعت بالاتری تخریب می شوند، به همین منظور در مرحله اولیه رنگها توسط هیدروسولفیت سدیم، به طور جزئی از سطح پارچه برداشته می شود. در مرحله بعد، رنگرزی مجدد با رنگ مستقیم Solophenyl صورت گرفت که این رنگ دارای ثبات نوری-تعرق بالا می باشد و از سویی دیگر دارای ساختار مسطح می باشد که کروموفور آسیب پذیر رنگ Remazol Black B را کاملا می پوشاند واز تجزیه کروموفور که ناشی از تجزیه فوتوشیمیائی توسط نور و عرق می باشد ممانعت به عمل می آورد. فوتوشیمیائی توسط نور و عرق می باشد ممانعت به عمل می آورد.نتایج آزمایشات بسیار رضایت بخش بود به طوری که ثبات نوری-تعرق آن در حضور نور و عرق طبیعی از 1 به مقدار 5-4می رسد که بسیار عالی بود.