سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم جمالی – کارشناس ارشدژئومورفولوژی-هیدرولوژی،اداره کل آموزش وپرورش استان فار
علی اکبرمولایی – کارشناس ارشدعلوم تربیت بدنی،اداره کل آموزش وپرورش استان فارس

چکیده:

منطقه مورد مطالعه، در نیمه شمالی استان فارس واقع شده است. این منطقه، به علت شرایط ویژه ی ژئومورفولوژیکی ومناظر طبیعی بی همتایش که گویای- اجزای حوضه های آبریز دریاچه های بختگان، مهارلو وطشک می باشد. به سبب جاذبه های خاص ژئومورفولوژیکی و ژئوتوریسمی این محدوده درصورت مطالعه و شناسایی قابلیت های گردشگری آن، وبرنامه ریزی لازم در این خصوص توانایی تبدیل شدن به منطقه ای ژئوتوریسمی فوق العاده را دارد. اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش به دو روش کتابخانه ای ومطالعات میدانی گردآوری وبا استفاده از نقشه های توپوگرافی مورد نیاز ، عکس هوایی وتصاویر ماهواره ای رقومی شده وآنگاه واردنرم افزار (Arc GIS) گردید وپس از پردازش اطلاعات ، نقشه ها ی محدوده موردمطالعه تهیه شد. در روش کتابخانه ای علاوه بر متون مرتبط با موضوع، برخی از اطلاعات مورد نیاز، به ویژه اطلاعات کمی با مراجعه به کتابخانه ها، اداره ها و سازمان ها جمع آوری گردیده است.به طورکلی هدف این از پژوهش، شناسایی جاذبه های ژئومورفولوژیکی مناسب برای توسعه ی ژئوتوریسم واکوتوریسم در منطقه می باشد.