سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمجتبی مجاوریان – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
اسماعیل ابونوری – دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران
زهرا رضایی – کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده:

این مطالعه برای بررسی اهمیت بخش کشاورزی و رابطه بین رشد آن با رشد اقتصادی در بین ۱۰ کشور صاحب نفت انجام گرفت. کشورهای منتخب علاوه بر ایران شامل اکوادور، اندونزی، کویت، لیبی، مالزی، نیجریه، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی بود. داده ها ی مورد استفاده مربوط به سری زمانی تولید ناخالص داخلی وارزش افزوده بخش کشاورزی در هر کشور طی دوره زمانی ۲۰۰۵-۱۹۷۰ ۱۹۷۰ به قیمت ثابت سال ۱۹۹۰ با واحد پول محلی می باشد.بر اساس آزمون های پایایی، از سه الگوی VAR نامقید؛ تحلیل همجمعی یوهانسون والگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده ARDL استفاده گردید.نتایج نشان داد نقش کشاورزی در این کشورها مشابه نبوده است. در ایران علیت دو طرفه بین رشد اقتصادی ورشد کشاورزی وجود دارد. در اندونزی، قطر، نیجریه، دارای رابطه تعادلی بلند مدت نمی باشند. در امارات متحده عربی، مالزی، کویت، اکوادر، عربستان رشد کشاورزی تابعی از رشد افتصادی است. در لیبی وجود رابطه بلندمدت با فرض رشد اقتصادی تابعی از رشد کشاورزی تایید شد