سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آناهیتا خسروی – دانشجویان کارشناسی ارشد
رضا قاسمی فسایی – دانشیار بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
زهره زارعی نژاد – دانشجویان کارشناسی ارشد

چکیده:

بررسی آلودگی ناشی از فلزات سنگین در مطالعات محیط زیستی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استفاده از مواد ارزان قیمت با قدرت جذب بالا مانند زئولایت، در حذف عناصر سنگین از آب های سطحی و زیر زمینی، مورد توجه قرار گرفته است. به منظور بررسی وضعیت جذب غیر رقابتی و رقابتی منگنز توسط زئولایت، آزمایشی با غلظت های مختلف منگنز بین 2/0 تا 4 میلی مولار به تنهایی یا در حضور مس، روی و هر دو با هم، انجام شد و داده های جذب سطحی با همدماهای لانگ مویر و فروندلیچ برازش داده شد. نتایج حاصله نشان داد که همدمای لانگ مویر هم در حالت غیر رقابتی و هم در شرایط رقابت با مس و یا روی برازش خوبی با داده های جذب سطحی منگنز داشت. معادله فروندلیچ تنها در شرایط غیر رقابتی پیش بینی خوبی از وضعیت منگنز را به همراه داشت. میزان ظرفیت جذب منگنز در حالت غیر رقابتی به مراتب بیشتر از ظرفیت جذب این عنصر در حالت رقابتی بود. بر اساس نتایج آزمایش حاضر حضور مس یا روی به عنوان رقابت کننده سبب کاهش ظرفیت زئولایت برای جذب منگنز گردید. با توجه به قیمت پایین و ظرفیت بالای زئولایت در جذب فلزات سنگین، لازم است استفاده از این ماده به میزان بیشتری مورد توجه قرار گیرد.