سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم تحفه – گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرشته اختری – گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مرتضی اصلانی نژاد – مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،

چکیده:

استفاده از فرمالیسم کوبو، در یک سه لایهای مغناطیسی F/N/F و نیز F/I/F که در آن ها F فرومغناطیس و N فلز غیر مغناطیسی و I یک دیالکتریک است . چگالی یعنی برای حالتی که جریان الکتریکی عمود بر لایهها برقرار است، CPP جریان الکتریکی و مقاومت مغناطیسی محاسبه شده است . این محاسبات برای هندسه موسوم به انجام شده است