سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اکرم سوری – دانشجوی مقطع کارشناسی رشته حقوق، واحد مرکزهمدان، دانشگاه پیام نور همدان، ایران، همدان

چکیده:

هر مرد یا زن مسلمان باید بداند که مسئله ی پوشش یک مسئله ی جدیدی نیست بلکه مستنداتی در کتب ادیان الهی در این مورد وجود دارد. هدف این مقاله شناخت مبانی و حدود پوشش می باشد که با استناد به کتب ادیان الهی و تاریخی، این محدوده پوشش برای ما روشن می شود. قسمت اول این مقاله به مسائلی مانند ضرورت و اهمیت موضوع، تاریخچه ی موضوع و روش تحقیق پرداخته شده. در قسمت بعدی نیز به مفهوم شناسی و فلسفه پوشش پرداخته شده و همچنین در خصوص فطری بودن پوشش مطالبی بیان شده است. در ادیان الهی از جمله آئین زرتشت، یهود و مسیحیت نیز این حکم را تفاوتهایی وجود دارد. از بررسی و مقایسه حد و کیفیت حجاب در ادیان الهی استنباط می گردد که حجاب در ادیان دیگر، نسبت به اسلام از شدت بیشتری برخوردار بوده است. این مقاله به بررسی تطبیقی حجاب در ادیان مختلف می پردازد.