سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شامحمد امیری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
سیدعلی حسینی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

هم اکنون یکی از گونه هایی که درجهت تثبیت اراضی بیابانی به کارمی رود تاغ Haloxylon spp می باشد این درخت از اهمیت بسزایی دررابطه با کویر و تثبیت شن های روان درمناطق کویری برخوردار است دراین بررسی خصوصیات آناتومیکی شیمیایی و فیزیکی چوب تاغ Haloxylon persicum مطالعه گردید دربررسی خصوصیات آناتومیکی طول الیاف چوب تاغ ۳۳۶/۲ قطرکلی الیاف ۱۳/۶۱قطرحفره سلولی ۳/۶۸ و ضخامت دیواره الیاف ۴/۹۹ میکرون اندازه گیری شد. دربررسی خصوصیات شیمیایی چوب تاغ دارای ۴۶/۵% سلولز، ۲۹/۵۴%لیگنین، ۷/۳۷%مواد استخراجی محلول درالکل – استن، ۱۶/۲۵% و نیز ۱/۲۷% خاکستر می باشد دربررسی خصوصیات فیزیکی چوب تاغ، جرم مخصوص ظاهری آن ۱۰۲۴/۲۵جرم مخصوص خشک آن ۱۰۰۳/۸۳ و جرم مخصوص بحرانی آن ۹۱۳گرم برسانتی متر مکعب تعیین گردید.