سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ندا ایمان طلب –
اصغر مصلح ارانی –
محمدرضا اختصاصی –
حمیدرضا عظیم زاده –

چکیده:

براثر عمل فرسایش مواد خاکی توسط عواملی از قبیل آب و باد انتقال می یابد درمناطق خشک و نیمه خشک فرسایش بادی عامل اصلی هدررفتن خاک است و اثار نامطلوب آن را می توان به صورت کویر و بیابان ملاحظه نمود باد هرساله صدها میلیون تن خاک را از سطح بیابان های کره زمین کنده و جابجا م یکند این عمل باعث نشست رسوبات بادی در اطراف موانعی مثل گیاهان و بوجود امدن پدیده نبکا که برای گیاه می شود یکی از گونه های گیاهی در جنوب ایران که قادر به تشکیل پدیده نبکا د ر اطراف خود می باشد گونه کلیر است رویشگاه این گونه در قلمرو خلیج – عمانی و در استانهای بلوچستان و هرمزگان می باشد خاک نبکاها ممکن است محیط مناسبی را برای رشد گونه های مقاوم در برابر این تنش فراهم می کنند به منظور بررسی خاک نبکاها کلیر پس از نمونه برداری از خاک در جهات موافق و مخالف باد و همچنین لایه های مختلف و محیط نبکا و بین نبکا برخی خصوصیات خاکشناسی مورد بررسی قرارگرفت.