سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا لشکری پور – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد غفوری – استاد گروه زمین شناسی
سعید قندهاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی

چکیده:

سد خاکی میدانک در حدود ٣۵ کیلومتری جنوب شرق شهر فریدون شهر در استان اصفهان واقع شده است. محدوده مورد مطالعه در زون سنندج – سیرجان قرار دارد. بطور عمده سنگ های ساختگاه سد از سنگ آهک خاکستری، آهک شیلی و آهک ماسه‌ای تشکیل شده است. در این مقاله خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی توده سنگ های ساختگاه سد مورد بررسی فرار گرفته است. براساس رده‌بندی ژئوتکنیکی توده سنگ (RMR)، توده سنگ های ساختگاه سد در رده نسبتاً خوب (III) قرار گرفته است. همچنین از نقطه نظر شاخص کیفی سنگ(RQD) ، بر مبنای حفاریهای اکتشافی صورت گرفته، توده سنگ در مجموع از شرایط نسبتاً خوبی برخوردار است. در ارزیابی توده سنگ های ساختگاه با استفاده از شاخص مقاومتی زمین شناسی (GSI) برای ‌توده سنگ تکیه‌گاه راست مقدار آن ۴٠ و برای تکیه‌گاه چپ مقدار آن ٢٠ بدست آمده است. با توجه به نتایج بدست آمده متوسط مقاومت تراکمی تک محوری در سنگهای آزمایش شده ٢٧ مگاپاسکال و مدول الاستیسیته ۵/٧ گیگاپاسکال برآورد شده است