سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی کوه خیل – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم یاغبانی (گیاهان دارویی) دانشگاه تربیت مدرس
رضا امیدبیگی – استاد گروه علوم باغبانی (گیاهان دارویی) دانشگاه تربیت مدرس
تیمور رمک معصومی – سرپرست بخش هرباریوم گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران

چکیده:

ولیک با نام علمی (Crataegus spp.) یک گیاه دارویی با ارزش و متعلق به تیره Rosaceae می باشد که به دلیل برخورداری از انواع بیوفلاونوئیدها و پروآنتوسیانین ها اهمیت ز یادی در صنایع دارویی دارد . رشد و عملکرد گیاهان در اکوسیستم ها، تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر نوع گونه، اقلیم منطقه و موقعیت جغرافیایی قرار دارد . این تحقیق در منطقه طالقان واقع در غرب استان تهران انجام گرفت. با استفاده از روش های مورفولوژیک گونه های Crataegus monogyna سرخ ولیک ، Crataegus pentagyna ،Crataegus pseudoheterophylla ،Crataegus meyeri سیاه ولیک و Crataegus pontica زرد ولیک در این م نطقه مورد شناسایی قرار گرفتند . در این تحقیق برخی از پارامترهای مورفولوژیک مانند طول عصاره خشک برای نمونه های گل و برگ هر یک از مناطق محاسبه گردیده و مورد مقایسه قرار گرفت . نتایج نشان داد که از نظر طول و عرض برگ و میوه بیشترین اندازه مربوط به گونه Crataegus pontica و کمترین اندازه مربوط به گونه Crataegus pseudoheterophylla می باشد. بیشترین میزان وزن هزار دانه مربوط به گونه Crataegus pontica و کمترین میزان مربوط به گونه Crataegus pentagyna می باشد. از نظر درصد عصاره خشک بیشترین میزان مربوط به گونه Crataegus pentagyna و کمترین میزان آن نیز مربوط به گونه Crataegus pseudoheterophylla ی باشد.