سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد عسکری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچس
محمدرضا سهرابی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان
یوسف رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه گروه مهندسی عمران

چکیده:

امروزه استفاده از بتن خودتراکم در سازه های با ارماتورهای پرازدحام می تواند راه حل مناسبی برای رفع مشکلات ناشی از عملیات مربوط به ویبراسیون بوده و پرداخت سطح مناسبی را در پی داشته باشد برای جلوگیری از جداشدگی و آب انداختن بتن خود تراکم باید از پرکننده یا افزودنی های نگهدارنده ویسکوزیته استفاده گردد. دراین پژوهش از خاکستر بادی به عنوا ن پرکننده و جایگزین بخشی از سیمان در نسبتهای مختلف 20، 30، 40 و 50 درصد استفاده شده و خصوصیات روانی و مکانیکی بتن خود تراکم مورد بررسی قرارگرفته است. مقاومت فشاری در سنین 7و 28 روز و مقاومت کششی در سن 28 روز اندازه گیری شده و خصوصیات رئولوژی طرحهای ساخته شده نیز با ازمایشهای جریان اسلامپ، T50 و حلقه J و قیف V و جعبه L مورد بررسی قرارگرفته است نتایج نشان میدهد که میتوان با استفاده از خاکستر بادی به بتن خودتراکم با کارایی بالا و مقاومت مناسب دست یافت.