سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صدیقه سیفی لاله – کارشناس ارشدرشته ژئوفیزیک (زلزله شناسی) موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محمدرضا قیطانچی – عضوهییئت علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
حسین حمزه لو – عضوهیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران

چکیده:

زمین لرزه 1 آبان 1390 ( 23 اکتبر 2011) در ساعت 10:21:41 به وقت جهانی در وان (ترکیه) درنزدیکی روستای تامانلی بابزرگی Mw = 7.2 روی داد. درنزدیکی پهنه رومرکزی این زلزله ، زلزله 24 نوامبر 1976 با بزرگی 7.1 سی و پنج سال قبل مهمترین زلزله در سده اخیر محسوب می شود .دراین مطالعه سعی شده است از طریق وارون سازی امواج درونی دورلرزه ای (به طور عمده بر مبنای چارچوب ارائه شده توسط کاناموری وکیکوچی ( 1982،1986،1991 )) و با مدلسازی شکل موج آگاهی مناسبی از زمینلرزه وان ترکیه داشته باشیم و دید کاملتری از جزئیات زمینساخت شرق ترکیه وشمال غرب ایران بدست آوریم .امواج لرزه ای و رقمی پریود بلندثبت شده P درشبکه جهانی IRIS از 37 ایستگاه رادرفاصله 30 تا 90 درجه انتخاب نموده ومدلسازی کردیم.باتوجه به نتایج بدست آمده وقوع زلزله باسه تکان همراه است که به ترتیب با بزرگای Mw=6.6 ، بزرگای Mw=7.1 و بزرگای Mw=6.5 همراه است. باتوجه به توزیع مکانی تکانها ،پارگی ازشمال آغاز شده وبه طریق سیستماتیک به سمت جنوب غربی وبامکانیسمی متفاوت پیشرفت کرده .بزرگترین گشتاور لرزه ای که باتکان اصلی رخ داده در عمق 20 کیلومتری کاهش یافته است. پارامترهایی از صفحه گره ای گسل (nodal plans) اول و دوم (strike , dip and slip vector ) به ترتیب 116 ، 57 ، 110 و 262 ، 38 ، 62 از آنجا که ناحیه زلزله زده وان در پهنه تلاقی گسلهای ناحیه شرق ترکیه با شمال غربی ایران و جنوب غربی قفقاز پهنه ای است که در آن زلزله های مهم تاریخی و سده بیستم رخ داده است و باتوجه به اینکه شهرهای سیه چشمه و خوی و ماکو در ایران به شدت این زلزله را احساس کردند اهمیت این مطالعه را به منظور مطالعات تکمیلی برای شکست های احتمالی بعدی نشان می دهد.