سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی شانقی – دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی ومهندسی، گروه خوردگی
علیرضا صبورروح اقدم – دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی ومهندسی، گروه خوردگی و حفاظ
حسین حسن نژاد – دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی ومهندسی، گروه خوردگی
مهدی اسکندری – کارشناسی ارشد نانو فناوری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پوشش نانو ذرات TiO2 به دلیل دارا بودن خواص اپتیکی،مقاومت به اکسیداسیون ، خوردگی، سایشی و آنتی باکتریال امروزه به میزان زیادی مورد توجه قرار گرفته شده است. در این پروژه پوشش نانو ذرات TiO2 بوسیله روش سل – ژل تحت فرایند غوطه وری بر روی فولاد زنگ نزن L316 اعمال شده است. ساختار، مورفولوژی و ترکیب پوشش بوسیله XRD ، SEM و AFMمورد بررسی قرار گرفته و خواص آنتی باکتریال آن نسبت به باکتری E.Coli ارزیابی شده است. نکته قابل توجه همگن ، یکنواخت و عاری از ترک بودن پوشش است. .همچنین نشان داده شد که پوشش نانو ذرات TiO2 اعمال شده روی فولاد زنگ نزنL316 دارای خاصیت آنتی باکتریال بیش از ۷۰ درصد است.