سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن بیدادی – گروه فیزیک حالت جامد، دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز
حسنلی شمستان – آکادمی علوم جمهوری آذربایجان، باکو، آذربایجان
ساجده محمدی عارف – گروه فیزیک حالت جامد، دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز

چکیده:

در این کار تجربی ، مشخّصة جریان – ولتاژ واریستورهای ترکیبی تهیه شده بر اساس اکسید روی با درصدهای مختلفی از پلی آنیلین و وابستگی دمـایی ایـن مشخـصه هـا مورد بررسی قرار گرفته است . مقایسة نتایج تجربی نشان می دهد که با افزایش درصد پلیمر در ساخت ار واریستور – تا زمانی که رفتار غیر خطی واریستور حفـظ شـود -ولتاژ آستانه افزایش وبا افزایش دما ولتاژ آستانه کاهش می یابد . همچنین این مقایسه نشان می دهد که هر چه درصد پلی آنیلین در ساختار واریستور کمتر باشـد، کـاهش ولتاژآستانه با افزایش دما بیشتر است .