سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا دهقانی – گروه فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران
محمدحسین مجلس آرا – آزمایشگاه فوتونیک گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم
محمدکاظم رفوئی – گروه شیمی، دانشگاه تربیت معلم
آسیه احمد علی نژاد – گروه شیمی، دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

تری آزن ها دسته ای از ترکیبات آلی هستند که شامل گروه عاملی «دی آزو آمینو» (N═N─N) می باشند. این ترکیبات کاربردهای زیادی مانند سنتز ترکیب کمپلکس های فلزات واسطه، سنتز پلیمرها، واکنشگر در آزمایشگاه و صنعت، تهیه داروهای ضد سرطان و … دارند. ضریب شکست غیرخطی تری آزن ها به کمک روشروبش- Zبا کمک لیزر پیوسته هلیوم نئون( λ =۶۳۲ ۸٫ nm) بررسی شده است. در این مقاله به بررسی محدود شدگی اپتیکی این مواد نیز پرداخته ایم. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که این مواد دارای ضریب شکست NLO می باشد.مقدار ضریب شکست مرتبه دوم از مرتبه ۱۰ به توان منفی ۷ با علامت منفی به دست می آید. وپدیده خودواگرایی اتفاق می افتد.