سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین چراغچی –
علیرضا حبیبی –

چکیده:

نابهنجاری طول جایگزیدگی در سه مدل بی نظمی قطری، غیرقطری و دوتایی تصادفی در یک بعد مورد بررسی قرار گرفته است. رفتار دوگانه طول جایگزیدگی حول حالت نابهنجار در مدل بی نظمی غیر قطری و دوتایی تصادفی مورد مقایسه قرار گرفته است.