سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید مهدی رفیعائی – دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
سید مرتضی سید ریحانی – دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین پژوهش کامپوزیت Al/5% از روش گردابی vortex و یا اغتشاشی stir casting ساخته شده و در مدت زمان کافی و دمای معین هموژن سازی شده اند. سپس کامپوزیتهای فوق به همراه الیاژهای تقویت نشده به مدت 2 ساعت در دمای حل سازی در کوره نمک قرارگرفته و در اب کوئنچ شده و بعد ازاین مرحله تغییرات سختی و به ویژه خواص خستگی کامپوزیتها در زمانهای مختلف پیری مورد بررسی و با الیاژهای تقویت نشده انها مقایسه شدها ست مطابق با نتایج حاصله دیده می شود که معمولا اختلاف عمر خستگی کامپوزیتها و الیاژهای تقویت نشده انها در تنشهای بالاتر بیشتر است و بهترین استحکام خستگی کامپوزیتها در شرایط پیک پیری بدست امده است.