سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حنانه کیوان – دانشگاه تربیت معلم سبزوار
مریم داوری – دانشگاه تربیت معلم سبزوار
محمود رکن آبادی – دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

در این تحقیق،خواص اپتیکی ، ساختاری والکتریکی لایه های نازک اکسید قلع آلاییده با ناخالصی ایندیوم (SnO2:In) که برروی زیر لایه شیشه ای به روش اسپری پایرولیزیز تهیه شده اند مورد بررسی قرارگرفته است . از بررسی طیف پراش پرتو x لایه ها ، مشاهده شد که با افزایش ناخالصی %)0-%15) ساختار لایه به سمت بی شکل پیش می رود . لایه ها در ناحیه مرئی عبور بسیار خوبی را %)90) نشان می دهند . با افزایش ناخالصی ، گاف انرژی ازحدود 3/8 ev تا 3/5 ev کاهش می یابد . تغییرات مقاومت سطحی لایه ها با افزایش درصد ناخالصی نیز، در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است