سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرزانه کریمیان جزی – دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد
محمدحسن یوسفی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر
حسین مختاری – دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد

چکیده:

در این تحقیق ابتدا فریت استرانسیم به روش متالورژی پودر ساخته شد و خواص آن با استفاده از طیف پراش اشعه ی X، تصاویروSEM منحنی پسماند بررسی گردید. به منظور طراحی کاواکی از جنس فریت مذکور، خواص جذبی ماده از جمله میزان جذب، فرکانس تشدید و پهنای خط تشدید برای نمونههایی با ضخامت متفاوت آزمایش شد. نتایج حاکی از تطبیق امپدانس برای کاواکی با ضخامت ۵/۲ میلی متر و سطح مقطع ۲/۵×۲/۵ میلی مترمربع است.