سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

راضیه انجیل الی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمود قرآن نویس – مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
شیلا شهیدی – مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
علیرضا هژبری – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

در این مقاله اصلاح سطحی فیلم پلیمر PVC تحت اثر پلاسمای آرگون در دستگاه DC Magnetron sputtering در مدت زمان ۶۰ و ۱۰۰ ثانیه یکبار روی کاتد، یکبار میان آند و کاتد و در نهایت بر روی آند مورد بررسی قرار گرفته است. بعد از انجام عملیات ذکر شده از نمونه ها آنالیزهای زاویه تماس آب ،AFM ، Spectrophotometery به عمل آمده و نتایج حاصله با نمونه خام مقایسه گردیده است. از این نتایج بخصوص در بخش مهندسی پزشکی، صنایع بسته بندی و …. می توان بهره به سزائی برد.