سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی مازاراتابکی – کارشناس ارشد مهندسی مواد- جوشکاری- شرکت فولاد آلیاژی ایران
آرمان زارع بیدکی – مربی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:

در این بررسی، خواص مکانیکی و ریز ساختاری اتصال آلیاژهای آلومینیم AA1030 از طریق جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی مورد مطالعه قرار گرفت. برای اتصال این آلیاژ از شرایط مختلف مانند سرعت چرخش ابزار، سرعت پیمایش مسیر اتصال و شکل هندسی ابزار استفاده شد. برای بررسی خواص ساختاری محل اتصال از میکروسکوپ نوری استفاده شد. در ضمن آزمونهای کشش و ریزسختی نیز برای بررسی خواص مکانیکی اتصال مورد استفاده قرار گرفتند. برای مطالعه بیشتر سطوح شکست از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. پس از بررسی ها مشاهده شد که بیشترین تاثیر بر خواص مکانیکی نهایی را در بین پارامترهای متفاوت، پارامتر سرعت انتقال ابزار در طی مسیر اتصال دارا است