سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید برکتین – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، گرایش مهندسی جوشکاری، دانشگاه صن
محسن کاظمی نژاد – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
امیرحسین کوکبی – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تاکنون تحقیقات متعددی روی جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی ورق های غیر هم جنس مس و آلومینیوم صورت گرفته است. یکی از روش های بهبود استحکام مواد بدون تغییر در شکل ظاهری آنها، فرآیند تغییر شکل پلاستیک شدید است واین فرآیند موجب ایجاد ساختار نانومتری در فلزات می شود. لذا در این پروژه جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی ورق مس خالص به آلومینیوم 1050 تغییر شکل پلاستیک شدید یافته، بررسی گردید. از روش پرس کاری در قالب شیاردار محدودشده برای اعمال تغییر شکل استفاده شد. روش کار به این صورت بود که ورق های آلومینیومی و مسی تحت تغییر شکل پلاستیک شدید (کرنش مؤثر2/32قرار گرفتند. سپس نمونه ها با سرعت های انتقالی و دورانی متفاوت، تحت جوشکاریاصطکاکی-اغتشاشی قرار گرفته تا بهینه ترین پارامتر (سرعت دورانی 1200rpmسرعت خطی63mm/minبدست آید. پس از اتصال، خواص مکانیکی و ریز ساختار اتصال مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان از آن دارند که تغیر شکل پلاستیک شدید، استحکام جوش را تا 15 % نسبت به نمونه آنیل شده، افزایش می دهد