سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد مولودی – گروه پژوهشی مواد- جهاد دانشگاهی واحد مشهد
حسین امینی مشهدی –
محمدصادق ابروی –
ابراهیم وحیدظهورکریمی –

چکیده:

از جمله تلفات غیر قابل اجتناب در فرآیند ساخت قطعات آلومینیومی، ایجاد براده‌های صنعتی همزمان با عملیات ماشین‌کاری است. بنابراین یکی از موضوعات جالب و شایان توجه در موضوع بازیابی قراضه‌های صنعتی، بازیابی براده‌های آلومینیومی است. در این تحقیق میزان بازیابی براده‌های آلیاژ آلومینیوم AA336 با استفاده از سه روش فشردن سرد، فشردن سرد و استفاده از مذاب آلومینیوم و استفاده از حمام نمک مذاب (NaCl-KCl-KF)، به صورت تجربی مورد بررسی قرارگرفته است. نمونه‌ها ابتدا تحت فشردن سرد قرار گرفته و سپس گروهی از آنها به تنهایی در پاتیل ذوب شده، گروهی دیگر در مذاب آلومینیوم AA336 در دمای C°۷۵۰ و در نهایت برخی دیگر در حمام نمک مذاب بازیابی شدند. میزان بازیابی، با محاسبه درصد تلفات وزنی نمونه‌ها، اندازه‌گیری گردید. نتایج نشان می‌دهد، استفاده از روش حمام نمک مذاب دارای کمترین درصد تلفات وزنی است و همچنین خواص مکانیکی و آنالیز شیمیایی نمونه‌های بازیابی شده، تقریباً مشابه شمش آلیاژ آلومینیوم AA336 است