سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غفار محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی و عضو انجمن پژوهشگران جو
مصطفی علیزاده – استادیار، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، پژوه
غلامحسین اکبری – دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی مواد و متالورژی
رسول پوریامنش – کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مواد و متالورژی

چکیده:

در این تحقیق، ترکیب بین فلزی آلومیناید نیکل به روش آلیاژسازی مکانیکی تولید گردید و کروم به عنوان عنصر افزودنی به آن اضافه گردید. نتایج بررسی ساختاری با اشعه ایکسXRD) نشان داد که میکروکرنش دریافتی ذرات پودری با افزایشکروم افزایش می یابد که در مقدار کروم 0.25 درصد اتمی با یک افزایش ناگهانی همراه است. کارسختی انجام شده روی ذرات پودری از طرف کار مکانیکی انجام شده با آسیاب، موجب افزایش میکروسختی ذرات می گردد. روند تغییرات میکروسختی مشابه تغییرات میکروکرنش است به طوری که قابلیت دریافت میکروکرنش موجب کارسختی بیشتر و در نتیجه میکروسختی بیشتر می گردد. رفتار متمایز ترکیب حاوی 0.25 درصد اتمی کروم به احتمال قوی به دلیل اثر کروم در اصلاح سیستم های لغزشی این ترکیب به ویژه در جهت سخت < 100 > می باشد