سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آتوسا پلاسید – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده تولید نیرو تهران – ایران

چکیده:

خوردگی میکروبیولوژیکی اثر مهمی در خوردگی تجهیزات مختلف سیستمهای خنک کننده نیروگاههای بخاری دارد . این نوع خوردگی که بستگی بسیاری به شرایط محیطی دارد، به دو صورت خوردگی یکنواخت و موضعی می تواند اتفاق بیفتد . بیشتر مشکلات میکروبیولوژیکی در سیستمهای خنک کننده بوسیله گروهی از گیاهان میکروسکوپی یا ارگانیسمهای شبه گیاهی نظیر جلبکها، قارچها و باکتریها ایجاد می شود . تکثیر این میکرو ارگانیسم ها در آب خنک کننده باعث کاهش انتقال حرارت، کاهش راندمان حرارت، کاهش سرعت جریان آب، انسداد لوله ها و خوردگی می شود . در نتیجه باید از این نوع خوردگی جلوگیری شود .
روشهای متداول صنعتی برای جلوگیری از تکثیر میکرو ارگانیسم ها کاربرد بیوسیدها می باشد . روشهای دیگر برای جلوگیری از این نوع خوردگی، پوشش دادن و حفاظت کاتدی علاوه بر تمیز نگهداشتن مداوم سیستم و جلوگیری از رسوب جامدهای معلق می باشد .