سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضوان داودپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حجت الله زاهدی پور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
حمید ترنج زر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
جواد وروانی –

چکیده:

درسالهای اخیر کسب اطلاعات ماهواره ای ازطریق تکنولوژی جدید سنجش از دور امکان پذیر گشته و براین اساس پردازش تصاویر رقومی دربررسی های مختلف زمین هرروزه از وسعت بیشتری برخوردار می گردد دراین تحقیق از تصاویر ماهواره ای ETM+ برای تعیین پوشش و کاربری اراضی حوزه آبخیز هندودر استفاده شده است عمل طبقه بندی به روش نظارت شده و با چهار الگوریتم مختلف طبقه بندی که شامل حداکثر احتمال حداقل فاصله تا میانگین Minimum Mahalanobis Distance و متوازی السطوح برروی گروه های سه باندی صورت گرفت برای انتخاب بهترین گروه سه باندی از روش محاسبه حدشاخص مطلوبیت OIF برای باندهای اصلی شاخص ها و تجزیه مولفه ها استفاده شد بهترین نتیجه طبقه بندی درمقایسه با نقشه واقعیت زمینی با استفاده از مجموعه باندهای b7,b4,b1 با دقت کلی ۸۱٫۲۵% درالگوریتم طبقه بندی حداکثر احتمال بدست آمد.