سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ازاده دباغی – دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی – تولید و عملیات
عبداله عباسیان – تیم مطالعات امور کارکنان مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایرا
حمیدرضا اقایی –
محسن میرزاخانی –

چکیده:

استفاده کارکنان از مرخصی موجب تجدید روحیه از بین رفتن خستگی ناشی از کار مداوم افزایش انگیزش و ارتقای کارایی آنان در سازمان می گردد بررسی میزان متوسط مرخصی استفاده نشده کارمندان شرکت ملی نفت ایران نشان میدهد که مدیریت منابع انسانی این شرکت با چالشی اساسی در خصوص عدم استفاده کارکنان از مرخصی استحقاقی روبرو است با توجه به بررسی پیشینه موضوع و مبانی نظری و اکادمیک تحقیق مشخص گردید که پژوهشی با این موضوع صورت نپذیرفته است لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی و تعیین دلایل اصلی سوخت شدن مرخصی های کارکنان و نیز ارائه راهکارهای مناسب برای استفاده بموقع کارکنان ا زمرخصی استحقاقی در سال 87 به انجام رسیده است. برای دستیابی به اهداف تحقیق از روش امیخته اکتشافی استفاده شده است که طی آن در مرحله ا ول با توجه به عدم وجود شناخت کافی پژوهشگر نسبت به مشکل مورد بررسی و ابعاد پیچیده آن از روش کیفی مورد کاوی استفاده شده و فرضیه های تحقیق استخراج گردیده است.