سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

طوبی عابدی – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست طبیعی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
مکرم روانبخش – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست طبیعی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
لادن کاظمی راد – پژوهشگر پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

چکیده:

مدیریت اکوسیستم رویکردی فلسفی در مدیریت منابع طبیعی ارائه میدهد بطوریکه بجای مدیریت منابع مختلف بطور جداگانه برمدیریت گروهی تمامی منابع تمرکز دارد حفظ یکپارچگی اکولوژیکی همراه با بهره وری رویکرد مورد نظر حفظ سلامت، توسعه و عملکردچند گانه و پایدار اکوسیستم و جوامع انسانی را می طلبد دراین مقاله اصول مدیریت اکوسیستم و تعدادی ازمفاهیم اصلی مربوط به آن در یک زمینه کلی بیان و در مورد دامنه وسیع تعاریف مدیریت اکوسیستم بحث شده و محدودیتها و عدم قطعیت آن مورد بررسی قرارگرفته است.