سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

ابراهیم خادم حیدری – کارشناس مکانیک
داود درگاهی – کارشناس ارشد مکانیک

چکیده:

دراین مقاله به بررسی دینامیکی طولی محاسبه ی سرعت و جابجایی واگن دومحوره درطول یک رام قطار و همچنین نیروهای وارد برراستای طولی پرداخته می شود دراین حوضه ی مطالعاتی سه حالت مورد بررسی قرار میگیرد درحالت شروع به حرکت و شتاب گیری درحالت ترمزگیری و درحالت ضربه و کشش با توجه به استاندارد واگن دو محوره برای برقراری پایداری و اطمنان از حرکت واگن در سیر قطار با دو نوع قلاب زنجیره ای و اتوماتیک SA3 ودرنظر گرفتن استانداردها و عوامل موثر می توان از نظر دینامیکطولی مورد ارزیابی نمود با استفاده از نرم افزار Adams/Rail به شبیه سازی مدل دینایمیک یک رام قطار با واگنهای دوم محوره انجام میگیرد مقایسه نتایج تحلیلی و نرم افزاری به بررسی دینامیک طولی واگن دومحوره پرداخته می شود عوامل موثر دردینامیک طولی عبارتنداز تعداد لوکوموتیو واگنها وزن ابعاد و شیب و میزان قوس مسیر، مشخصات سیستم ترمزانواع تجهیزات کششی و ضربه گیر استفاده شده سرعت قطار و نحوه ترمز گیری با توجه به بررسی های انجام شده میتوان بطور خلاصه سه کاربرد اصلی از نتایج تحلیل دینامیک طولی بهره گیری نمود. نوع کوپلینگ و ضربه گیر بین واگنهای دومحوره نحوه آرایش واگنهای دومحوره به منظور جلوگیری از پدیده خروج از خط حداکثر سرعت مجاز واگنهای خالی و پر دریک رام قطار با توجه به قلاب و اتصال واگنها دومحوره