سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هدی ابراهیمی – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
آزاده نصرازادانی – کارشناس ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
بهمن رمضانی – دانشیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
آرش جدی مصطفی لو – دانشجوی کارشناسی ارشد توریسم دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

حوضه آبخیز سد برنجستانک در قسمت مرکزی استان مازندران در ۱۳ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان قائم شهر قرار دارد وزهکش اصلی این حوضه یکی از زیر حوضه های رودخانه تالار می باشد که به نام رودخانه توجی نامگذاری شده است. حوضه موردمطالعه منطقه ای کاملا جنگلی با انبوه پوشش گیاهی بوده ،متوسط بارندگی سالیانه حوضه آبخیز سد برنجستانک ۹۰۴ میلی متر می باشد ،رژیم آبدهی حوضه نیز بارانی و شدت بارندگی در حوضه در حد ملایم قرار دارد، طبق روش آمبرژه دارای اقلیمی معتدل ومرطوب می باشد با متوسط دمای سالانه ۱۶ درجه سانتی گراد،بررسی رابطه بارش ورواناب ونیز ضریب رواناب حوضه که ۶۵ درصدمی باشد این ضریب نشان دهنده این است که ۶۵ درصد از بارندگی حوضه تبدیل به رواناب یا هرزآب می شود یعنی از ۱۰۰ درصدبارندگی حوضه که ۹۰۴ میلی متر می باشد ۶۵ درصد یعنی در حدود ۵۸۷/۶ میلی متر از بارندگی حوضه تبدیل به رواناب شده ودر سطح حوضه جاری می ماند و باقی مانده بارش که ۳۵ درصد یعنی به میزان ۳۱۶/۸ میلی متر می باشد صرف نفوذ، تبخیر و تعرق، برگاب و چالاب می گردد. هم چنین نشان می دهد که همبستگی خوبی بین بارش و رواناب ماهانه در حوضه وجود دارد و رابطه بین بارش و رواناب از نوع خطی می باشدکه با توجه به کوچک بودن حوضه بارش هر ماه رواناب همان ماه را نشان می دهد به طوریکه با افزایش بارندگی در حوضه مورد مطالعه رواناب هم زیاد می شود .بیشترین میزان رواناب مربوط به ماه مهر می باشد که بیشترین بارندگی را دارا می باشد. هم چنین با توجه به بالا بودن زمان تمرکز در حوضه مورد مطالعه خطر سیل خیزی کمتر ودر نتیجه از قدرت فرسایش پذیری کمتری نیز برخوردار است.دامنه تعغیرات زهکشی در حوضه نسبتا کم است بدین معنی که دبی سیلابی حوضه پایین می باشد.