سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد آقازاده – کارشناس ارشد تربیت بدنی، اداره آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران،
علی مهری – کارشناس ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی، اردبیل، ایرا
رفعت جعفری – کارشناس ارشد تربیت بدنی، اداره آموزش و پرورش استان زنجان

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین آموزش صمن خدمت و کارآیی دبیران تربیت بدنی شهرستانهای استان تهران انجام گرفته است. در سالهای اخیر، شناخت و درک عموم نسبت به ورزش و تربیت بدنی افزایش یافته و به تبع آن توجه ویژه ای را ز سوی مسئولین و محققین، به خود جلب کرده است.