سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حامد همتی – مربی و عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
سپیده همتی – مربی و عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی اثر نابرابری اطلاعاتی، بر سیاست تقسیم سود شرکتها است. به این منظور، اطلاعات مربوط به 81 شرکت پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در طول سالهای 1383-88مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور یافتن پاسخ سؤالات تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که نابرابری اطلاعاتی موجود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیر منفی بر سیاست تقسیم سود نقدی شرکت-ها دارد. همچنین بین نابرابری اطلاعاتی و تفاوت حجم مبادلات سهام رابطه مستقیم وجود دارد.