سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیرحسین بیکی – استادیار دانشگاه زنجان
آسیه عباسیان – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

خشکسالی بخشی از اقلیم منطقه استکه خساراتی به مراتب بیشتر از بلایای طبیعی دیگر دارد پدیده های اقلیمی زیادی مثل گردوخاک دربسیاری ازمناطق جهان با این پدیده همراه شده و میتوانند برشدت آن افزوده و یا خود به عنوان پدیده ای جدید زندگی بشر را تحت تاثیر قراردهند دراین تحقیق با هدف بررسی وضعیت خشکسالی و رابطه ان با تعداد روزهای گردوخاک دراهواز از اطلاعات یک دوره آماری ۴۶ ساله همبستگی معنی داری دارند با افزایش sPI استفاده نتایج بررسی ها نشان داد که سرعت باد و تعداد روزهای گردوخاک با شاخص خشکسالی و سرعت باد تعدادروزهای گردوخاک نیز افزایش می یابد.