سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

نرگس نصیری زاده – دبیر رسمی آموزشگاههای شهرستان ملایر

چکیده:

این تحقیق با موضوع بررسی رابطه خود اتکایی دانش آموزان با خلاقیت آنان انجام شده است . خوداتکایی یک فرآیندترتیبی است که افراد و کارکنان یک گروه برای رسیدن به یک رفتارخاص ونتیجه دلخواه، از طریق آن خود را ترغیب وراهنمایی می کنند. از جمله مسائل موجود در مدارس می تواند پدیده: ناآگاهی (استعدادها و توانمندی های موجود دروجود خویش را به خوبی نمی شناسد)؛ پیروی های نسنجیده (خود را اسیر فکر دیگران ساخته و از منابع سرشاراستعداد نهفته خود بهره مند نمی شوند)؛ اتکا به آرزوهای فریبنده ، منفی بافی را اشاره کرد. خلاقیت فرآیند تکاملبخشیدن به دیدگاه های بدیع و تخیلی درباره موقعیت های مختلف تعریف شده است. خودباوری و خوداتکایی ازمحوری ترین اصول تربیتی دانش آموزان است که متاسفانه در آموزش و تربیت دانش آموزان مد نظر قرار نمی گیرد .باید نهضتی در رابطه با پرورش دانش آموزان و رشد خلاقیت، خودباوری و خود اتکایی آنان شکل بگیرد. ایجاد فضاهایبازی و فضاهای عمومی مناسب جهت بالندگی خلاقیت های دانش آموزان ، انتشار، چاپ و طراحی نشریات، کتب ومجلات مختص آنان جهت شکوفایی دانش آموزان از فعالیت هایی هستند که به تربیت مناسب نسل های آینده کشورکمک خواهند کرد.