سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نفیسه رضاپور – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
عباسعلی علی اکبری بیدختی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مرتضی فتاحی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

در این پژوهش داده های دمای خاک ( تا عمق یک متری ) هم زمان با زلزله های رخ داده در پهنه البرز به مدت ۱۲ سال ( از سال ۱۹۹۲ تا (۲۰۰۴ جهت پیدا کردن روابط احتمالی بین خواص گرمایی خاک و زمان و شدت زلزله های رخ داده مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که : دمای خاک یک روز قبل از زلزله های رخ داده در این پهنه وابسته به فصل رخداد زلزله، عملکرد متفاوت گسل ها، رابطه گسل و مخزن آب زیرزمینی ( در صورت وجود ) ، درز و شکاف های پوسته و مکان قرارگیری ایستگاه هواشناسی نسبت به گسل دچار تغییرات ا ندکی می شود . مطالعات در مورد ضریب پخش و شار گرمای خاک نیز نشان داد، تغییرات ضریب پخش و شار گرما قبل از رخداد زلزله در مناطق خشکی و ساحلی متفاوت است . به طوری که برای منطقه خشک افزایش و برای منطقه مرطوب، کاهش آن ملاحظه می شود . با توجه به این یافته ها به نظر می رسد، تغییرات دما تا عمق یک متری خاک، برای استفاده به منظور پیش بینی زلزله کافی نباشند و باید دما سنجی را تا اعماق بیشتری انجام داد تا بتوان به نتایج قطعی در مورد این که آیا زمین می تواند، قبل از رها سازی کامل تنش های ذخیره خود به صورت گسلش، بر تغییرات دما و خواص گرمایی خاک تاثیر قابل ملاحظه بگذارد، رسید .