سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جلیل حیدری – دانشجوی دوره دکتری مهندسی صنایع، دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدمحسن خیرپرست – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه کشتی، دانشکده کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پریسا قندهاری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه کشتی، دانشکده کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

نظر به احتمال بروز مسایل و مشکلات متعددی همچون بازنشستگی افراد کلیدی، انتقال نیروی انسانی و غیره، یکی از دغدغه های همیشگی مدیران ارشد سازمانها، بهره گیری از راه کارهایی به منظور ثبت دانش و تجربیات متخصصین کلیدی در حوزه های مختلف است. از سوی دیگر با توجه به نتایج مفید مدیریت بهره وری در صنعت دریایی، ثبت و ارایه تجربیات این حوزه میتواند راه گشای بسیاری مشکلات مشابه در این بخش باشد. مقاله پیش رو سعی نموده تا با بهره گیری از یک متدلوژی بومی استخراج دانش و در قالب ترسیم نقشه ذهنی مدیران این حوزه، بخشی از تجربیات ترمینال کانتینر بندر شهید رجایی را در حوزه بهبود بهره وری ارایه نماید.