سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود ابراهیمی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
حمید امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا- پیشرانش دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تا کنون روشهای زیادی جهت بهبود عملکرد سیکل توربینهای گاز صنعتی ارائه شده است. هر کدام از این روشها اثرات متفاوتی بر روی توان خروجی، بازده و مصرف سوخت دارند. انتخاب یک روش خاص با توجه به نوع نیروگاه، شرایط اقلیمی منطقه کاری، نحوه تاثیر آن بر عملکرد سیکل و تمهیدات اقتصادی طرح صورت میگیرد. در این مقاله تمام راهکارهای ممکن جهت بهبود عملکرد بخش گازی نیروگاه قم معرفی میشوند. در نهایت با توجه به شرایط اقلیمی گرم و خشک استان قم و افت توان در فصول گرم، سه روش خنککاری تبخیری فاگ، ایرواشر و مدیا ۱ به عنوان راهکارهای عملی مطرح میشوند. مزایا و معایب هر سه طرح بررسی شده در نهایت سیستم فاگ به عنوان بهترین طرح انتخاب شده بر اساس شرایط اقلیمی نیروگاه قم تحلیل و بررسی میشود