سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

افشار بالی – شرکت برق منطقه ای غرب
حمدی عبدی – دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

بررسی و تجزیه و تحلیل آمار قطعیهای سالیانه خطوط انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقهای غرب از سال 8811 تا 8809 نشان میدهد ، عامل انباشته شدن غیر یکنواخت برف بر روی سیمهای خطوط انتقال انرژی یکی از مهمترین عوامل قطعیهای خودکار درخطوط انتقال انررژی میباشد. در ایرن مقاله، ضمن بررسی آماری این نوع از قطعیهای خودکار در شبکه برق منطقهای غرب و مروری بر مطالعات و شبیه سازیهای انجام شد ه در این زمینه در خطوط 38 کیلوولت بهره برداری شده، راهکارهای پیشگیرانه پیشنهادی از نظر فنی و اقتصادی بررسی شده است