سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیده نسرین حسینی مطلق – گروه فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
شیرین صداقت – گروه فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هنوز نامعلوم است که آیا بیشتر زلزله های نزدیک – میدان به وسیله تغییرات تنش استاتیکی راه اندازی می شوند یا به وسیله تغییرات تنش دینامیک . این نسبت دارای اهمیت می باشد، زیرا برهم کنش های استاتیکی زلزله به طور فزاینده ای به پیش بینی های احتمالی منجر می شوند . مطالعات اخیر در رابطه با نشان دادن همه پیش بینی های از روی فرضیه تغییر – تنش – استاتیک، به خصوص کاهش های نرخ های ارتعاش ناتوان بوده اند . اما فرضیات تغییر تنش دینامیکی فعلی، راه اندازی زلزله به تاخیر افتاده و قانون Omari را شرح نمی دهند . ما در اینجا به طور عددی نشان می دهیم که اثر امواج ارتعاشی ب توانند برخی از تماس های اصطکاکی در نواحی شکست خورده ( گسل ) را تغییر دهند، این فرضیه به گسل هایی که از یک قانون اصطکاک نرخ /حالت پیروی می کنند ونیز به تغییرات امواج ارتعاشی که فاصله لغزشی بحرانی متوسط Ds در نواحی دارای(nucleation) بستگی دارد .