سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

روزبه حبیبی – استادیار دانشگاه پیام نور
مریم اشتیاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

چکیده:

دقیق ترین بیان برای حجاب این است که با رعایت آن برگران بهایی و حفظ موقعیت زن افزوده می گردد. حیا و عفاف وستر و پوشش، تدبیری است که خود زن با یک نوع الهام برای حفظ ارزش خود در برابر مرد بکار برده و همانطور که متوسل به زیور و خودآرایی است و تجمل را دوست دارد، متوسل به دور نگهداشتن خود از دسترس مرد نیز شده و فهمیده است که نباید خود را بی ارزش و رایگان نماید. آیات مبارک قرآن مجید، دال براین مطلب است. لذا در رابطه ی با موضوع پوشش و عفاف و بررسی راههای توسعه و ترویج فرهنگ نماز و حجاب در بین اقشار جامعه سخن خواهیم گفت: و در این رابطه با سوالی- که آیا زن و مرد (خصوصاً مرد) حق دارند در اجتماع آزادانه از یکدیگر متمتع شوند، حتی اگر این تمتع بصورت یک نگاه باشد؟ مسلماً پوشش نقش مهمی در این زمینه خواهد داشت و صد البته که مرد از زن ذینفع تر است.