سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ایرج محمدی یار – دانشجوی ارشدچینه شناسی وفسیل شناسی دانشگاه ارومیه
علی اصغر ثیاب قدسی – عضوهیئت علمی دانشگاه ارومیه
مریم السادات رضی – دانشجوی ارشدچینه شناسی وفسیل شناسی دانشگاه ارومیه
سهیلا جبرئیلی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه پیام نورواحد تهران شرق

چکیده:

نهشته های سازندروته(پرمین میانی)درباخترزنجان به ستبرای 134 متراست.این سازندبطورهم شیب روی سازنددورود (پرمین پایینی)وباسطح فرسایشی زیررسوبات تریاس(الیکا)قرارگرفته است.دراین برش،سازندروته شامل 9واحدقابل تفکیک است.ازبررسی های صحرایی و میکروسکوپی برش اخیر می توان به مجموعه رخساره ای کاملاکربناته پی برد.این مجموعه رخساره ای شامل 13 زیررخساره در 4 گروه رخساره ای وابسطه به محیط های دریای باز،سد،تالاب و جزرومدی ایجاد شده است.دربرش موردمطالعه گروه رخساره ای کربناته نشان دهنده محیط دریایی کم عمق است که درپلاتفرم کربناته حاشیه قاره ای ازنوع رمپ هموکلینال نهشته شده است.