سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مارال آزمونفر – دانشکده علوم پایه دانشگاه صنعتی سهند
محمدحسین حکمت شعار – دانشکده علوم پایه دانشگاه صنعتی سهند
حامد بهزاد – دانشکده علوم پایه دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

شیشه های با ترکیب xLi2O-(50-x)MoO3-50P2O5 ساخته و مورد مطالعه قرار گرفته است. اندازه گیری رسانندگی dc این شیشه ها نشان داد که رسانندگی با افزایشxافزایش می یابد. دلیل این رفتار به وابستگی زیاد حرکت یون،ها و الکترون،ها به هم نسبت داده شده است. جفت شدگی ضعیف یون-پلارون در شیشه ها پیشنهاد شد.