سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید قربانعلی – دانشجوی دکتری فیزیک
مهران قلی پورشهرکی – استادیار دانشگاه اراک

چکیده:

دراین تحقیق با روش دینامیک مولکولی به جنبه ای از رفتار مکانیکی والکتریکی نانوسیم های باریم تیتانایت BaTiO3 پرداخته شده است درطول شبیه سازی با اعمال چرخش درراستای مشخص مقاومت درمقابل لغزش اندازه گیری و مقدار تنش پیچشی محاسبه می شود نمودارهای تنش برحسب زاویه چرخش معیار مناسبی برای ثابت پیچشی و مقاومت لغزشی بیشینه ی تحمل درمقابل اعمال فشارقبل از لغزش نانوساختارهای درحال چرخش می باشند با آنالیز نمودار میتوان به افزایش مقدار تنش پیچشی درسیستم به واسطه انتقال نیرو درطول نانوسیم پی برد درطول 150تا200 آنگستروم با افزایش زاویه پیچش تا مرز60درجه خاصیت برگشت پذیری قابل مشاهده است.