سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سینا برقعی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد- تهران، پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهرا
چنگیز دهقانیان – استاد – تهران، پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران، دانشکده متالورژی

چکیده:

قابلیت ترکیب سنتزیBenzimidazol-2-imino]bis(methylene)} bis(phosphonic acid) BMIBMBPA در کاهش نرخ خوردگی فولاد کربنی با سطوح نانو شده و نشده در محیط شبیه سازی شده برج های خنک کننده به روش های پلاریزاسیون و امپدانس الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که کاهش اندازه دانههای سطحی در ابعاد نانو به روشNS-SPD اثر قابل توجهی در جذب بازدارندهBMIBMBPA روی سطح فولاد و کاهش نرخ خوردگی آن در محیط مذکور دارد.